Titanium White

钛白 tài bái Titanium white also known as Pigment White 6 (PW6), or CI 77891 (titanium dioxide). Also categorized as food colouring E171. Non-toxic.

Showing all 5 results

Showing all 5 results